Tag overzicht voor: 'powershell'

Berichten op deze site met 'powershell'

 • Beheer VMWare met Powershell
  Om de VMWare  cmdlets te kunnen gebruiken, download je VMWare vSphere PowerCLI van www.vmware.com Het VMWare team ontwikkelde een eigen shell met verschillende snapins. Mo
 • Checking TempDB
  On SQLServer forums you will often find advice on how to configure Tempdb. How many files should you add, what should be the sizes, and also what Traceflags should be enab
 • ManagedComputer error on SQL Server 2012
  Here's a short discovery on managing SQLServer  Services with PowerShell . There are multiple ways for almost all tasks, but some are more suited than others. If we explor
 • script to find Privileges for SQL server service account
  For optimal performance it is often advised to grant two privileges to the SQL Server service account. In order to accelerate database creation and alteration, instant fil
 • mofcomp herstelt WMI repository
  Sommige management toos zijn afhankelijk van WMI en management objecten. Soms loopt hiermee iets fout of ontbreken er classes. Mofcomp is een tool die classes toevoegt of
 • Performance Analysis of Logs PAL
  Heb je ooit al performance counters bekeken,  maar wist je niet wat ze betekenen en kon je het onderscheid tussen goed en kwaad niet maken? PAL leest een performance rappo
 • Playlists voor SqueezeboxServer met Powershell
  Playlists maken via de webinterface van Squeezebox Server is nogal omslachtig en traag. Er zijn gelukkig ook mogelijkheden om het buiten de server om te doen.Squeezeboxser
 • DirectoryServices Best Practices Analyzer met Powershell
  Windows Server 2008 R2 heeft een Best Practices Analyzer die je kan vertellen of je Directory 'compliant' is met de best practices. Met Powershell heb je maar enkele secon
 • vind DNSrecords met Powershell
  In powershell kan je met een eenvoudig cmdlet de DNSrecords uit je dns server opvragen, inclusief properties als TTL, timestamp enz.: PS> Get-wmi -computer Servernaam -nam
 • bijkomende gateways via Windows registry
  Een Powershell script om Additional Gateways op een computer toe te voegen via een registry key. Uitvoeren met administrator-rechten op de remote computer. $adres = "192.1
 • Nagios/icinga config omzetten naar csv
  A quick & dirty Powershell script to convert nagios or icinga hosts.cfg files to a table. Adapt to select more columns. $tab = "address`thost_name`talias`thostgroups`tmax_
 • Powershell: connectie met SQLServer
  Een script om via Powershell Databases op MS SQL Server aan te spreken. $SqlConnection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection $SqlCmd = New-Object System.Data.Sq
 • Powershell: connectie met MySQL
  Een script om via MySQL Connector/Net een MySQL database aan te spreken met Powershell . Download en installeer de MySQL connector/Net. Zoek de locatie van MySQL.Data.dll.

Gerelateerde Tags

mysql