Beheer VMWare met Powershell

27 April 2016 | finn | | Standaard
 

Om de  cmdlets te kunnen gebruiken, download je VMWare vSphere PowerCLI van www.vmware.com

Het VMWare team ontwikkelde een eigen shell met verschillende snapins. Momenteel worden de snapins herwerkt tot modules. Versie 6.3 (7 apr 2016) bevat enkele modules

  • VMware.VimAutomation.Cis.Core
  • VMware.VimAutomation.Common
  • VMware.VimAutomation.Sdk

 en enkele snapins.

  • VMware.DeployAutomation
  • VMware.ImageBuilder
  • VMware.VimAutomation. Core

Na de installatie kan je de cmdlets in  laden met

Add-pssnapin VM*

Get-Module VM*

Je moet eerst connecteren met een VM server:

Connect-VIServer MyVCenter

Als je een Warning krijgt over een nontrusted self signed certificate, kan je deze onderdrukken met

Set-PowerCLIConfiguration -InvalidCertificateAction ignore -confirm:$false

Je kan de huidige configuratie opvragen met

Get-PowerCLIConfiguration

Er zijn nu 323 cmdlets ter beschikking:

(Get-Command –Module VM*).count

Referentie:

www.vmware.com/support/developer/PowerCLI/