Set up Database mirroring

12 Oktober 2016 | finn | | Standaard
 

Here's the generic script:

 

Beheer VMWare met Powershell

27 April 2016 | finn | | Standaard
 

Om de  cmdlets te kunnen gebruiken, download je VMWare vSphere PowerCLI van www.vmware.com

Het VMWare team ontwikkelde een eigen shell met verschillende snapins. Momenteel worden de snapins herwerkt tot modules. Versie 6.3 (7 apr 2016) bevat enkele modules

  • VMware.VimAutomation.Cis.Core
  • VMware.VimAutomation.Common
  • VMware.VimAutomation.Sdk

 en enkele snapins.

  • VMware.DeployAutomation
  • VMware.ImageBuilder
  • VMware.VimAutomation. Core

Na de installatie kan je de cmdlets in  laden met

Add-pssnapin VM*

Get-Module VM*

Je moet eerst connecteren met een VM server:

Connect-VIServer MyVCenter

Als je een Warning krijgt over een nontrusted self signed certificate, kan je deze onderdrukken met

Set-PowerCLIConfiguration -InvalidCertificateAction ignore -confirm:$false

Je kan de huidige configuratie opvragen met

Get-PowerCLIConfiguration

Er zijn nu 323 cmdlets ter beschikking:

(Get-Command –Module VM*).count

Referentie:

www.vmware.com/support/developer/PowerCLI/

 

Checking TempDB

29 Oktober 2014 | finn | | Standaard
 

On forums you will often find advice on how to configure Tempdb. How many files should you add, what should be the sizes, and also what Traceflags should be enabled to correctly enhance the performance of your TempDB?

Paul Randal wrote this:

http://www.sqlskills.com/blogs/paul/correctly-adding-data-files-tempdb/

I created a script to check the TempDB files and the startup parameters on one or more SQL Server instances in one go.

 

ManagedComputer error on SQL Server 2012

28 Oktober 2014 | finn | | Standaard
 

Here's a short discovery on managing  Services with . There are multiple ways for almost all tasks, but some are more suited than others. If we explore the use of , SMO, the PS Provider and especially SQL WMI Provider, not every combination is successfull. Is there something wrong on my configuration? Or did I find a bug?

 

script to find Privileges for SQL server service account

03 Juni 2013 | finn | | Standaard
 

For optimal performance it is often advised to grant two privileges to the SQL Server service account. In order to accelerate database creation and alteration, instant file initialization could be performed, without zeroing out the new file space. To do so the service account needs the privilege 'Perform volume maintenance tasks'. The other privilege is called 'Lock pages in memory'. Both are set in the local policy.

Run the GPEdit.mmc and find Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > User Rights Assignment

Of course I wanted a command line solution but this wasn't easy to find. After trying WMI, Windows Registry, PSCX module, NTRights, RSOP, GPResult I finally found a way to show which accounts have those privilages using secedit. This is the script:

 

DCOM error op SSIS server

08 Mei 2013 | finn | | Standaard
 

Op een SQLServer met SSIS en SSAS verscheen honderden keren een Distributed COM error in de Windows System Log: "The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID". Een service-account bleek niet voldoende rechten te hebben om de DCOM te starten. De getroffen applicatie was SQL Server Integration Services 11.0. Onderstaande ingreep zorgde voor de oplossing:

1. Klik Start -> Run -> typ 'dcomcnfg', kies Component Services -> Computers -> My Computer -> DCOM Config.

2. Klik View -> Detail -> Je ziet nu de Applicatienamen en ID's in het rechterpaneel.
3. Zoek de applicatie-ID die in de errortekst wordt vermeld, bijv.{AD65A69D-3831-40D7-9629-9B0B50A93843}  -> Rechtsklik 'Properties' en selecteer de Security tab.
3. Klik 'Customize' onder "Launch & Activation Permission" -> Klik Edit -> voeg de account toe en vink 'local launch' en 'local activation' aan.
4. Herstart de applicatieservice van deze Applicatie-ID, bijv. 'SQL Server Integration Services 11.0', of herstart de server en volg de system log op.

 

mofcomp herstelt WMI repository

01 Oktober 2012 | finn | | Standaard
 

Sommige management toos zijn afhankelijk van WMI en management objecten. Soms loopt hiermee iets fout of ontbreken er classes. Mofcomp is een tool die classes toevoegt of herstelt.

SQL Configuration Manager kon niet gestart worden en gaf volgende fout: "Cannot connect to WMI provider. You do not have permission or the server is unreachable. Note that you can only manage SQL Server 2005 and later servers with SQL Server Configuration Manager. Invalid class [0x80041010]"

mofcomp "%programfiles(x86)%\Microsoft SQL Server\100\Shared\sqlmgmproviderxpsp2up.mof" (voor SQLServer 2008)

of

mofcomp "%programfiles(x86)%\Microsoft SQL Server\110\Shared\sqlmgmproviderxpsp2up.mof" (voor SQL Server 2012 op Windows 7)

herstelde het probleem. Dit commando moet wel worden uitgevoerd als administrator, anders faalt het met "Acces denied".

 

streamen van een VU+ DUO

28 September 2012 | finn | | Standaard
 

Op de VU+DUO met OpenPli moet webinterface geïnstalleerd zijn en de receiver moet bereikbaar zijn in het netwerk.
Op de PC / laptop / tablet surf je naar http://ipvanvuduo waardoor je in OpenWebif terecht komt. Kies één van onderstaande:
a. Om een zender te bekijken: kies 'television' in het linkermenu, open het gepaste bouquet en klik op het TV-icoontje aan de rechterkant van de gewenste zender.
b. Om een opname op de HD van de VU+DUO te bekijken: klik 'movies' onder 'stream' in het linkermenu en klik op het TV-icoontje aan de rechterkant van de gewenste opname.

Door de voorgaande keuze verschijnt een stream.m3u bestand in de library 'downloads'. Rechtsklik hierop en kies 'open with...' en dan VLC (of een ander programma dat .m3u-bestanden kan afspelen).