vind DNSrecords met Powershell

18 Februari 2011 | finn | | Standaard
 

In kan je met een eenvoudig cmdlet de DNSrecords uit je server opvragen, inclusief properties als TTL, timestamp enz.:

PS> Get-wmi -computer Servernaam -namespace 'root/MicrosoftDns' -class MicrosoftDNS_AType -filter 'DomainName="bedrijf.be"' | select ownername, IPaddress, TTL, timestamp

Als filter kan je elke property gebruiken, bijv. domein, ttl, container,... Je kan ook -query i.p.v. -filter kiezen, en dan een WQL-statement meegeven.

Om alle WMI-klassen in de DNS-namespace te zien:

PS> gwmi -comp Servernaam -List -Namespace 'root/MicrosoftDns'

Daaruit leer je bijvoorbeeld dat je ook de instellingen van de DNS-zones kunt opvragen;

PS> gwmi -comp Servernaam -namespace 'root/MicrosoftDns' -class MicrosoftDNS_zone | select Name, Aging, DsIntegrated, Reverse