Playlists voor SqueezeboxServer met Powershell

18 Juni 2011 | finn | | Standaard
 

Playlists maken via de webinterface van Server is nogal omslachtig en traag. Er zijn gelukkig ook mogelijkheden om het buiten de server om te doen.Squeezeboxserver herkent .m3u playlists. Dit zijn tekstbestanden die je bijvoorbeeld met notepad++ kunt lezen en bewerken, en die je met kunt beheren.Ook Windows Media Player, Winamp, iTunes, ToTem en vele andere muziekspelers gebruiken hetzelfde formaat.

Maak je een 'gewone' .m3u, dan volstaat het om de locaties van de bestanden op te sommen.

Bij een extended .m3u zijn er extra verplichtingen:
De eerste lijn van de playlist is altijd

#EXTM3U

hieronder volgt de lijst, met telkens 2 lijnen per .mp3:

#EXTINF:239,W.A.Mozart - Rondo alla Turca

M:\MP3\Mozart\Rondo alla Turca.mp3

De extended info bevat dus de duur in seconden, een komma, en de titel zoals hij moet worden weergegeven.Het pad kan een absoluut of relatief pad zijn, en kan ook verwijzen naar een andere playlist (al werkt dit niet in alle spelers), netwerkshares en internetlocaties.Bij een stream kan de duur -1 zijn, hiermee geef je aan dat de speelduur genegeerd moet worden.Commentaar kan je steeds toevoegen na een #.

In Powershell kunnen we snel een list scripten: één commando maakt een playlist met alle .mp3's:

PS C:\scripts> foreach ($song in (get-childitem -recurse M:\MP3 -filter *.mp3)){$song.fullname >> 'AlleMuziek.m3u'}

Het volgende voorbeeld maakt een playlist met alle .mp3's uit de opgegeven directories:

PS C:\scripts> get-childitem -recurse 'M:\diana krall','M:\dianne reeves','M:\nina simone' -filter *.mp3 | select-object -expandproperty fullname | out-file -filepath M:\JazzLadies.m3u

Via Squeezeboxserver instellingen > basisinstellingen : "playlistmap" zie je waar Squeezeboxserver je playlists leest. Plaats je nieuwe playlists in deze mapen kies [opnieuw scannen], evt. selecteer je "alleen playlists opnieuw scannen".De playlists zijn nu beschikbaar op je Squeezebox Radio.

 

Upgrade van DSM en Squeezeboxserver op Synology

04 Juni 2011 | finn | | Standaard
 

Ook op een NAS is het aangeraden om geregeld software updates en patches te installeren. Dit is de procedure op een Synology DS210j.

Op http://www.synology.com/support/download.php?lang=nld kies je hoeveel sleuven jouw NAS heeft en vervolgens het juiste model. Zo kom je in een tabel met geschikte software. Klik op de downloadlink van DSM Europe. Je hebt nu een .pat bestand in je downloadmap.

Op de webinterface van je NAS navigeer je naar het configuratiescherm en kiest daar 'Update DSM'. In het dialoogvenster "bestand kiezen", selecteer je het .pat bestand en klik je [OK]. Na enkele minuten verschijnt een statusvenster: "De DSM-versie is de meest recente versie".

Op de downloadpagina kan je ook Synology Assistant, Download Redirector en Server afhalen. Hierbij heb je het .spk bestand nodig. Er staat ook een .exe bestand, dat heb je nodig als je Squeezeboxserver op je PC wil installeren.

Op je NAS kies je onder Admin > pakketbeheer. Selecteer Squeezeboxserver en klik op [bijwerken]. Selecteer in het dialoogvenster het .spk bestand en klik [openen], [volgende], [toepassen]. Wacht op de melding "Dit pakket werd bijgewerkt" en klik dan [OK], [uitvoeren] en na "weet u zeker dat..." [JA] en tenslotte [OK].