| Home | Powershell: connectie… »

Powershell: connectie met MySQL

Vrijdag 19 Juni 2009 at 08:40 am. Gebruikte Tags: ,

Een script om via Connector/Net een MySQL database aan te spreken met .

Download en installeer de MySQL connector/Net.

Zoek de locatie van MySQL.Data.dll. en pas indien nodig het pad in regel 1 aan. 

Vervang "eenMySQLservernaam", "eengebruiker", "eengeheim" door de juiste namen.

[void][system.reflection.Assembly]::LoadFrom("c:\program files (x86)\MySQL\mysql connector Net 6.0.4\Assemblies\MySQL.Data.dll")

$myconnection = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection

$myconnection.set_ConnectionString("server=eenMySQLservernaam;user id=eengebruiker;password=eengeheim;database=eendatabasenaam;pooling=false")

$myconnection.Open()

$mycommand = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand

$mycommand.Connection = $myconnection

$mycommand.CommandText = "SHOW TABLES"

$adapt = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataAdapter($mycommand)

$ds = New-Object System.Data.DataSet

$adapt.Fill($ds) > $null

$result = $ds.Tables[0]

$result | Format-Table *

$mycommand.Connection.close()

Geen reacties(optioneel veld)
(optioneel veld)
Wil je deze eenvoudige vraag beantwoorden, zodat ik weet dat je geen spamrobot bent, a.u.b.?

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.