DirectoryServices Best Practices Analyzer met Powershell

28 Maart 2011 | finn | | Standaard
 

Windows Server 2008 R2 heeft een Best Practices Analyzer die je kan vertellen of je Directory 'compliant' is met de best practices.

Met heb je maar enkele seconden nodig om dit te weten te komen.

PS> Import-Module ServerManager
PS> Import-Module BestPractices
PS> Get-BpaModel

Dit geeft je een overzicht van de beschikbare Modellen op deze server. Kies een van deze modellen om te onderzoeken:

PS> Invoke-BpaModel Microsoft/Windows/DirectoryServices

PS> Get-BpaResult Microsoft/Windows/DirectoryServices | ?{$_.severity -ne "Information"}

Met deze oneliner wordt elke melding met toestand "Information" weggelaten en krijg je dus enkel warnings en erger te zien. Je kan dit ook in een tekstbestand opslaan door bijv. " | Out-File BPArapport.txt  " achter het commando toe te voegen.