cannot generate SSPI context

06 Augustus 2012 | finn | | Standaard
 

Toen ik de service accounts op een SQL Server vervangen had, kon ik enkel nog vanop deze computer zelf de SQL Server bereiken. Vanaf een andere host verscheen de foutmelding 'Could not connect to servernaam. Cannot generate SSPI context.'

Hieronder de oplossing:

Maak in Active Directory een nieuwe Domain Account aan.

Op de SQL Server, in SQL configuration manager: selecteer SQL Server services, rechtsklik de gewenste service en kies 'properties', voer de nieuwe account en het paswoord in. Na [OK] vraagt de configuration manager om te herstarten. Dat moet. Voor SQL Server Database Engine, Agent e.a. services kan dit steeds op dezelfde manier herhaald worden.

In Powershell:

PS > setspn –l sqlserviceaccountnaam

Als SPNs zouden minstens 2 lijnen moeten verschijnen:

MSSQLSvc/SQLServerNaam.domain.be:1433

MSSQLSvc/SQLServerNaam.domain.be

Op een domain controller:

Start adsiedit.msc

Open subfolders domain > users > serviceaccount , rechtsklik en kies properties. Kies de ‘security’ tab en selecteer de lijn ‘SELF’ in ‘Permission Entries’ en klik [Edit], kies de ‘properties’ tab. Selecteer ‘This object only’ en vink de opties ‘Read servicePrincipalName’ en ‘Write servicePrincipalName’ aan. Klik 2x [OK].

Kies nu de tab ‘attribute editor’ , kies ‘servicePrincipalName’ en klik [edit]. Verwijder alle SPN’s van de servers die deze account gebruiken.

 

Performance Analysis of Logs PAL

03 Mei 2012 | finn | | Standaard
 

Heb je ooit al performance counters bekeken,
 maar wist je niet wat ze betekenen en kon je het onderscheid tussen goed en kwaad niet maken?
PAL leest een performance rapport, .blg of .csv en vergelijkt dit met voorgedefinieerde standaarden (tresholds).
Er bestaan sjablonen voor IIS, SQL Server, Active Directory, MOSS, Exchange en je kan ook zelf sjablonen maken.
PAL heeft een GUI die Powershell scripts aanroept.
Let op: deze tool is alleen getest op Windows7 64-bit, en werkt voorlopig enkel met English-US locale.
PAL moet worden uitgevoerd met administrator-rechten en WMI, dus DCOM moet toegelaten zijn.
PAL is gemaakt door Microsoft Premier Field Engineer Clint Huffman.

 

SSMS icoon Serverstatus is wit

05 April 2012 | finn | | Standaard
 

In SQL Server Management Studio zie je bij elke SQL Server in Object Explorer een icoon: een gele cilinder met een rond statusicoon ervoor. Als de Server Instance 'Running' is, zou dit een groene schijf met een witte pijl moeten zijn. Ik zag enkel een witte schijf terwijl de Servers toch OK waren.

 

Datetime problemen met PHP5 en Apache2

21 Maart 2012 | finn | | Standaard
 

Na een upgrade naar versie 5 van PHP, werden verscheidene pagina's niet meer weergegeven. Voorheen verscheen er wel een view op een MSSQLServer Database. Na lang zoeken bleek het probleem veroorzaakt door de 'datetimeconvert' settings.

In /etc/php5/apache2/php.ini volstond het niet om 'mssql.datetimeconvert = On' in commentaar te zetten. De SELECT werd pas correct weergegeven als er expliciet 'Off' werd geconfigureerd:

[mssql]

;mssql.datetimeconvert = On

mssql.datetimeconvert = Off

 

Playlists voor SqueezeboxServer met Powershell

18 Juni 2011 | finn | | Standaard
 

Playlists maken via de webinterface van Server is nogal omslachtig en traag. Er zijn gelukkig ook mogelijkheden om het buiten de server om te doen.Squeezeboxserver herkent .m3u playlists. Dit zijn tekstbestanden die je bijvoorbeeld met notepad++ kunt lezen en bewerken, en die je met kunt beheren.Ook Windows Media Player, Winamp, iTunes, ToTem en vele andere muziekspelers gebruiken hetzelfde formaat.

Maak je een 'gewone' .m3u, dan volstaat het om de locaties van de bestanden op te sommen.

Bij een extended .m3u zijn er extra verplichtingen:
De eerste lijn van de playlist is altijd

#EXTM3U

hieronder volgt de lijst, met telkens 2 lijnen per .mp3:

#EXTINF:239,W.A.Mozart - Rondo alla Turca

M:\MP3\Mozart\Rondo alla Turca.mp3

De extended info bevat dus de duur in seconden, een komma, en de titel zoals hij moet worden weergegeven.Het pad kan een absoluut of relatief pad zijn, en kan ook verwijzen naar een andere playlist (al werkt dit niet in alle spelers), netwerkshares en internetlocaties.Bij een stream kan de duur -1 zijn, hiermee geef je aan dat de speelduur genegeerd moet worden.Commentaar kan je steeds toevoegen na een #.

In Powershell kunnen we snel een list scripten: één commando maakt een playlist met alle .mp3's:

PS C:\scripts> foreach ($song in (get-childitem -recurse M:\MP3 -filter *.mp3)){$song.fullname >> 'AlleMuziek.m3u'}

Het volgende voorbeeld maakt een playlist met alle .mp3's uit de opgegeven directories:

PS C:\scripts> get-childitem -recurse 'M:\diana krall','M:\dianne reeves','M:\nina simone' -filter *.mp3 | select-object -expandproperty fullname | out-file -filepath M:\JazzLadies.m3u

Via Squeezeboxserver instellingen > basisinstellingen : "playlistmap" zie je waar Squeezeboxserver je playlists leest. Plaats je nieuwe playlists in deze mapen kies [opnieuw scannen], evt. selecteer je "alleen playlists opnieuw scannen".De playlists zijn nu beschikbaar op je Squeezebox Radio.

 

Upgrade van DSM en Squeezeboxserver op Synology

04 Juni 2011 | finn | | Standaard
 

Ook op een NAS is het aangeraden om geregeld software updates en patches te installeren. Dit is de procedure op een Synology DS210j.

Op http://www.synology.com/support/download.php?lang=nld kies je hoeveel sleuven jouw NAS heeft en vervolgens het juiste model. Zo kom je in een tabel met geschikte software. Klik op de downloadlink van DSM Europe. Je hebt nu een .pat bestand in je downloadmap.

Op de webinterface van je NAS navigeer je naar het configuratiescherm en kiest daar 'Update DSM'. In het dialoogvenster "bestand kiezen", selecteer je het .pat bestand en klik je [OK]. Na enkele minuten verschijnt een statusvenster: "De DSM-versie is de meest recente versie".

Op de downloadpagina kan je ook Synology Assistant, Download Redirector en Server afhalen. Hierbij heb je het .spk bestand nodig. Er staat ook een .exe bestand, dat heb je nodig als je Squeezeboxserver op je PC wil installeren.

Op je NAS kies je onder Admin > pakketbeheer. Selecteer Squeezeboxserver en klik op [bijwerken]. Selecteer in het dialoogvenster het .spk bestand en klik [openen], [volgende], [toepassen]. Wacht op de melding "Dit pakket werd bijgewerkt" en klik dan [OK], [uitvoeren] en na "weet u zeker dat..." [JA] en tenslotte [OK].

 

DirectoryServices Best Practices Analyzer met Powershell

28 Maart 2011 | finn | | Standaard
 

Windows Server 2008 R2 heeft een Best Practices Analyzer die je kan vertellen of je Directory 'compliant' is met de best practices.

Met heb je maar enkele seconden nodig om dit te weten te komen.

PS> Import-Module ServerManager
PS> Import-Module BestPractices
PS> Get-BpaModel

Dit geeft je een overzicht van de beschikbare Modellen op deze server. Kies een van deze modellen om te onderzoeken:

PS> Invoke-BpaModel Microsoft/Windows/DirectoryServices

PS> Get-BpaResult Microsoft/Windows/DirectoryServices | ?{$_.severity -ne "Information"}

Met deze oneliner wordt elke melding met toestand "Information" weggelaten en krijg je dus enkel warnings en erger te zien. Je kan dit ook in een tekstbestand opslaan door bijv. " | Out-File BPArapport.txt  " achter het commando toe te voegen.

 

vind DNSrecords met Powershell

18 Februari 2011 | finn | | Standaard
 

In kan je met een eenvoudig cmdlet de DNSrecords uit je server opvragen, inclusief properties als TTL, timestamp enz.:

PS> Get-wmi -computer Servernaam -namespace 'root/MicrosoftDns' -class MicrosoftDNS_AType -filter 'DomainName="bedrijf.be"' | select ownername, IPaddress, TTL, timestamp

Als filter kan je elke property gebruiken, bijv. domein, ttl, container,... Je kan ook -query i.p.v. -filter kiezen, en dan een WQL-statement meegeven.

Om alle WMI-klassen in de DNS-namespace te zien:

PS> gwmi -comp Servernaam -List -Namespace 'root/MicrosoftDns'

Daaruit leer je bijvoorbeeld dat je ook de instellingen van de DNS-zones kunt opvragen;

PS> gwmi -comp Servernaam -namespace 'root/MicrosoftDns' -class MicrosoftDNS_zone | select Name, Aging, DsIntegrated, Reverse